Cenne porady

Deski podłogowe - cenne porady

 

Ważne informacje o produkcie (koniecznie przeczytaj!!)

 

Montaż deski podłogowej

Nasz produkt jest gotowy do montażu i specjalnie zabezpieczony poprzez opakowania foliowe przed niekorzystnym wpływem otoczenia. Tym nie mniej należy ochraniać go przed wpływem wilgoci, ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić dostarczony materiał i wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić sprzedającemu. Ułożenie podłogi z materiału obciążonego wadami spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych. Materiał wadliwy podlega wymianie. Następnie należy sprawdzić podłoże, na którym będzie montowana podłoga. Podłoże powinno być mocne, równe, gładkie, wolne od rys i spękań powinno posiadać odpowiednią wilgotność umożliwiającą układanie drewna (max CM-2% dla podłoży cementowych). Przy układaniu należy zachować szczeliny dylatacyjne przy ścianach, drzwiach oraz łączeniach z płytkami bądź terakotą. Do układania podłogi należy użyć odpowiedniej chemii podłogowej (najlepiej sprawdzonego systemu od jednego dostawcy obejmującego preparat gruntujący, służący do przygotowania podłoża, kleju dobranego do rodzaju drewna i wielkości materiału) – wykonujący ułożenie podłogi zaleca chemię, którą stosuje i odpowiada za jej jakość. Trzeba pamiętać, że sposób wykończenia powierzchni może podkreślić strukturę i charakter wybranego drewna, bądź też te cechy stonować. Przy czym tak specyficzny materiał, jakim jest drewno sprawia, że praktycznie niemożliwe jest uzyskanie takiego samego efektu jak na oglądanych próbkach. Każda podłoga drewniana ma niepowtarzalny STYL I CHARAKTER. Prace parkieciarskie można zacząć wykonywać po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, montażem grzejników, łącznie z próbami ciśnieniowymi, a nawet malowaniem. Dlatego zakupioną deskę podłogową bezpośrednio przed montażem należy przechowywać w miejscu suchym, ciepłym, przewiewnym, nienarażonym na czynniki atmosferyczne, odizolować od podłoża. W pomieszczeniach, w których wykonuje się prace parkieciarskie temperatura nie powinna być niższa niż 15 °C, a wilgotność względna powietrza granicach 45-65%.

Preferuje się montaż deski, jako podłogi klejonej, tym niemniej może ona spełniać rolę podłogi pływającej. Bardzo dużą zaletą jest fakt, iż deska po ułożeniu nie wymaga cyklinowania.

Użytkowanie podłogi dębowej

Podłogi drewniane są produktem naturalnym i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki zarówno dla podłóg drewnianych jak i dla człowieka panują przy temperaturze w pomieszczeniu 18-20° Celsjusza oraz wilgotności 45 - 60%. Wyższa wilgotność prowadzi do pęcznienia drewna i grozi uszkodzeniem materiału, niższa zaś wiąże się z zsychaniem i powstawaniem mniejszych lub większych szczelin. Pracę drewna można ograniczyć poprzez utrzymywanie zalecanych warunków np. stosując nawilżacze zimą, lecz nie ma możliwości, aby je zupełnie wykluczyć. Naturalna praca drewna i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie może być powodem reklamacji. Podłoga i zastosowany na niej lakier bądź olej podlegają w zależności od intensywności użytkowania naturalnemu zużyciu. Te warunki cieplno-wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu podłogi, aż do czasu oddania mieszkania (budynku) do użytku. Należy dążyć do tego, aby warunki takie panowały przez cały okres użytkowania podłogi. Zimą często mamy do czynienia ze zbyt niską wilgotnością powietrza (może to być nawet kilkanaście procent). W takim przypadku bez dodatkowego nawilżania podłoga będzie wysychała tworząc szpary między deskami.

Pielęgnacja podłóg dębowych

Wskazania eksploatacyjne:

Deska podłogowa zabezpieczona jest przez 2-ie warstwy olejowosku, lub powłokami specjalnie utwardzanymi, lakierami przygotowanymi do położenia na olejach i olejowoskach albo 6-cioma warstwami lakierów utwardzanych promieniami UV. Aby utrzymać ją w czystości należy ją odkurzać, a w razie potrzeby wycierać wilgotną szmatką. Podłogę należy chronić przed nadmiernym zabrudzeniem i zarysowaniem układając przy wejściu wycieraczki lub maty ochronne. Nogi mebli i innych ciężkich przedmiotów powinny być zabezpieczone filcowymi lub gumowymi podkładkami. Meble na kółkach powinny mieć kółka miękkie (np. gumowe, ale nie robiące śladu), roślin nie stawiać na podłodze bez podstawek. Nie wolno dopuścić, żeby ziarenka piasku spowodowały zadrapania. Nową podłogę przez pierwsze 10 dni należy czyścić wyłącznie na sucho.

Zmywanie: Wilgotną szmatką, używając łagodnego środka czyszczącego (polecanego przez producenta lub innego dostępnego w sprzedaży przeznaczonego do pielęgnacji podłóg drewnianych). Samą wodę usuwać suchą szmatką.

Inne substancje:

a) asfalt, olej, guma, pasta do butów, czekolada, tłuszcze, kremy – rozpuszczalnik benzynowy

b) szminki, tusze – spirytus rozcieńczony z wodą 1:1

c) stearyna, guma do żucia, wosk – schłodzić np. kostkami lodu, następnie delikatnie zeskrobać

d) farby, kleje chemoutwardzalne – usuwać natychmiast, następnie przemyć benzyną.

W przypadku uporczywych zabrudzeń należy przemywać podłogę przy użyciu preparatu do czyszczenia parkietu zalecanego przez producenta wg instrukcji użycia - pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Podłoga dębowa - konserwacja:

W celu utrzymania podłogi w optymalnym stanie, (kiedy potrzeba) w zależności od intensywności użytkowania należy użyć oleju do konserwacji; w przypadku podłóg impregnowanych olejem białym => stosować olej biały, w przypadku pozostałych podłóg

i podłóg ciemnych => stosować olej w kolorze naturalnym.

Dla podłóg lakierowanych ( oraz powłok specjalnie utwardzanych, lakierami przygotowanymi do położenia na olejach i olejowoskach) należy stosować środki pielęgnujące powłoki lakierowane. Szczegółowe informacje znajdują się na opakowaniach wszystkich w/w środków.

Postępowanie reklamacyjne nie obejmuje:

a) uszkodzeń desek w wyniku nieprawidłowego transportu bądź przechowywania,

b) uszkodzeń powstałych na skutek montażu niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej lub przez niewykwalifikowanych wykonawców,

c) desek, które zostały naprawiane lub modyfikowane we własnym zakresie, bez zgody lub pisemnego uzgodnienia z producentem,

d) uszkodzeń powstałych przez działanie wilgoci (zalanie), oraz zamontowania desek w miejscach niedozwolonych (sauny, łazienki) i narażonych przez to na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych i przekraczających wilgotności powietrza 55-60%,

e) uszkodzeń powstałych w skutek działania czynników mechanicznych(uderzenia, zadrapania, zarysowania przesuwanym meblem, przedmiotami o ostrych krawędziach, wgniecenia obcasem, kółkiem fotelowym lub innym twardym przedmiotem, wytarcia, przetarcia i zarysowania wywołane piaskiem lub innym naniesionym materiałem), jak również normalnego ścierania się warstwy wierzchniej będącego efektem eksploatacyjnym. Warstwa wierzchnia z widocznymi objawami przetarcia lakieru, olejowosku oraz bezpowrotnie zniszczonego dekoru może być poddana kilkukrotnemu cyklinowaniu (zależnie od grubości warstwy użytkowej),

f) podłogi, która została zamontowana pomimo posiadania widocznych wad (występowanie wad widocznych należy stwierdzić przed zamontowaniem podłogi),

g) uszkodzeń powstałych wskutek zamontowania podłogi na podłożu o nieodpowiedniej wilgotności. Wilgotność optymalna: beton 1%, drewno 8%, anhydryt 0.5%

h) naturalnych zmian barwy podłogi. Specyficzne właściwości drewna powodują, że zmienia ono barwę pod wpływem światła słonecznego wraz z upływem czasu. Intensywność tych zmian jest różna dla różnych gatunków drewna. Ostateczna stabilizacja dekoru następuje po okresie do pół roku.

i) wyrobów uszkodzonych w czasie pożaru, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych,

j) nadmiernego obciążania i eksploatacji podłogi wynikające z przekroczenia dopuszczalnych norm,

k) ścierania się deski podłogowej na brzegach (proces naturalny),

l) różnic w barwie, połysku i fakturze powierzchni dekoru między wyrobami sprzedanymi i zdjęciami lub próbkami oraz, w przypadku umów zaopatrzeniowych, różnic w wytwarzaniu, w tym różnice barwy między różnymi partiami wyrobów.

Na powierzchni podłóg drewnianych znajduje się cienka warstwa ochronna, zwiększająca odporność posadzki na wnikanie wody oraz jej ścieranie.

Niezależnie jednak od rodzaju drewna oraz zastosowanego lakieru każda podłoga drewniana wymaga regularnego czyszczenia i pielęgnacji za pomocą zalecanych środków chemii podłogowej.

Przed oddaniem pomieszczenia do eksploatacji, powierzchnię należy w pierwszej kolejności gruntownie oczyścić na sucho, a dopiero później stosować zgodnie z zaleceniami środki do pielęgnacji podłóg lakierowanych. Można przeprowadzić dodatkową konserwację nie rozcieńczonym płynem po całkowitym utwardzeniu powłoki lakierowej, czyli zazwyczaj po około 8-10 dniach od zakończenia lakierowania.

Ważne jest, aby świeżo lakierowanych podłóg nie używać już pierwszego dnia, a przez kolejny tydzień czyścić podłogi bardzo ostrożnie i tylko na sucho. Podłoga wymaga regularnej pielęgnacji, polegającej na odkurzaniu oraz myciu podłogi wodą z dodatkiem środka do pielęgnacji podłóg.

Do dokładnego usuwania z podłogi ziaren piasku oraz drobnych zanieczyszczeń najlepiej stosować odkurzacz ze specjalną końcówką do sprzątania parkietów, wykonaną z miękkiego włosia. Podczas codziennego sprzątania na sucho można używać mopa z miękką końcówką przeznaczoną do zbierania kurzu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór narzędzi wykorzystywanych do pielęgnacji i czyszczenia podłóg drewnianych na mokro. Niektóre z nich, takie jak np. mop sznurkowy-nie nadaje się do tego celu, wnoszą zbyt dużą ilość wody na elementy drewniane. Może to spowodować, że ciecz dostanie się w szczeliny pomiędzy deszczułkami, powodując odbarwienia, stopniowe odkształcanie się krawędzi bocznych klepek lub inne uszkodzenia desek.

Preparaty do podłóg drewnianych:

Do utrzymania w pięknym stanie podłóg można stosować ogólnie dostępne środki do pielęgnacji parkietu i podłóg drewnianych.

Spośród powszechnie dostępnych preparatów do podłóg drewnianych należy wyraźnie odróżnić środki czyszczące od preparatów pielęgnacyjnych i pielęgnacyjno-czyszczących. Preparaty czyszczące przeznaczone są wyłącznie do usuwania zanieczyszczeń, past nabłyszczających i innych środków pielęgnacyjnych nakładanych na podłogi podczas użytkowania. Warto pamiętać, że preparatów tych (zwłaszcza o wzmocnionym działaniu) nie należy stosować zbyt często, gdyż zawarte w nich środki alkaliczne mogą powodować szarzenie i kruszenie warstwy lakieru. Na co dzień drewniane podłogi należy utrzymywać w czystości poprzez regularne zamiatanie i odkurzanie.

Środki pielęgnacyjne służą do ochrony warstwy lakieru i nie czyszczą parkietu. Wysokiej jakości preparaty bazują na woskach lub polimerach, dzięki czemu nie muszą być często stosowane i bardzo dobrze chronią powierzchnię podłóg drewnianych. W sprzedaży dostępne są także preparaty, będące kombinacją środków pielęgnacyjno-czyszczących, które znacznie ułatwiają i przyspieszają prace porządkowe. Należy pamiętać, że używanie nieodpowiednich środków chemicznych lub postępowanie niezgodnie z instrukcją ich stosowania może w bardzo krótkim czasie doprowadzić do zmatowienia powierzchni, przedostania się wilgoci do drewna lub zszarzenia drewna. W ekstremalnych przypadkach może nawet dojść do odspojenia się lakieru od powierzchni drewna i konieczności jego częściowej lub całkowitej wymiany.

Należy jednak pamiętać, że konserwacja i pielęgnacja jest istotnym elementem utrzymania właściwości, uroku i piękna drewnianej podłogi.

REKLAMCJA

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty związane z wyjazdem Serwisu ponosi zgłaszający.

Zgłoszenie reklamacji.

Reklamację należy zgłaszać pisemnie w terminie 30 dni od momentu wystąpienia wady, oraz dowód zakupu reklamowanej podłogi.

Reklamacja zgłaszana jest do punktu, w którym klient dokonał zakupu lub bezpośrednio do producenta. Producent zobowiązuje się do ustosunkowania do roszczeń zgłaszającego w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

Reklamacja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. nr 141 poz. 1176) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 

NORMY JAKOŚCI DESKI PODŁOGOWEJ (wystarczy kliknąć, aby obejrzeć) 

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANA DESKI PODŁOGOWEJ WARSTWOWEJ

Informacje kontaktowe:

 

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

  • Adres: Tyrawa Wołoska 155
  • Telefon: +48 (13) 46-211-75 lub +48 (13) 46-210-95 
  • Email: jkdrewex@interia.pl
  • Fax: +48 (13) 46-211-75