Aktualności

Informacja: Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020


Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0410/20-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Wsparcie działalności bieżącej i zapewnienie płynności finansowej firmy Drewex Józef Kucharski, w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość Projektu: 

127 128,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 00/100).

 

Informacje kontaktowe:

 

Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

  • Adres: Tyrawa Wołoska 155
  • Telefon: +48 (13) 46-211-75 lub +48 (13) 46-210-95 
  • Email: jkdrewex@interia.pl
  • Fax: +48 (13) 46-211-75